Nederland

Gebruikersvoorwaarden JVCKENWOOD Europe B.V.

Deze Gebruikersvoorwaarden inclusief het Privacybeleid en de Cookie Policy, zijn van toepassing op het gebruik van alle websites van JVCKENWOOD Europe B.V. (hierna te noemen: ' JVCKENWOOD') met inbegrip van de inhoud, functionaliteiten en diensten die via de websites worden aangeboden.

Lees de Gebruikersvoorwaarden, het beleid en de policies goed door voordat je websites van JVCKENWOOD gaat gebruiken. Door het gebruik van de JVCKENWOOD-websites aanvaard je de Gebruikersvoorwaarden, het beleid en de policies en ga je akkoord je hieraan te houden.

De Gebruikersvoorwaarden, het beleid en de policies worden zo nu en dan door JVCKENWOOD aangepast. Lees deze dus regelmatig door om op de hoogte te blijven van de veranderingen. Zodra je gebruik maakt van de website ga je akkoord met meest recente versie van de Gebruikersvoorwaarden, het beleid en de policies.

Aansprakelijkheid
Er is veel aandacht en zorg besteed aan de inhoud van de JVCKENWOOD-websites. Alle informatie is beschikbaar gemaakt door JVCKENWOOD. Ondanks de constante zorg en aandacht die wij aan de samenstelling van de websites besteden, is het mogelijk dat de informatie die hier wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is.

Aan de informatie op de JVCKENWOOD-websites kunnen geen rechten worden ontleend. Als de op JVCKENWOOD-websites verstrekte informatie tekortkomingen en/of fouten vertoont, zullen wij de grootst mogelijke inspanning leveren om dat zo snel mogelijk te corrigeren.

JVCKENWOOD wijst iedere aansprakelijkheid voor rechtstreekse of indirect schade af die ontstaat uit het gebruik maken van de JVCKENWOOD-websites of van de op of via JVCKENWOOD websites ter beschikking gestelde informatie.

Externe links
Er kunnen links naar andere websites op JVCKENWOOD-websites staan die geheel onafhankelijk opereren van JVCKENWOOD en waar JVCKENWOOD geen enkele zeggenschap over heeft. JVCKENWOOD heeft deze ter informatie en gemak voor jou opgenomen.
Het kan zijn dat andere websites een eigen privacy policy, cookie policy en gebruiksvoorwaarden hebben en we adviseren die goed door te lezen als je een bezoek brengt aan deze websites. JVCKENWOOD is niet verantwoordelijk voor de informatie die wordt verstrekt of verkregen door deze websites of voor enig ander gebruik van de websites. Elke aansprakelijkheid voor het gebruik van en de inhoud van die websites wordt afgewezen.

Intellectuele eigendomsrechten
Alle (intellectuele eigendoms-) rechten die rusten of voortvloeien uit de inhoud van de JVCKENWOOD-websites, inclusief maar niet beperkt tot afgebeelde woord- en beeldmerken, teksten, foto’s, software, vormgeving, beeldmateriaal, geluidsmateriaal, ontwerpen, selectie, rangschikking en domeinnamen, berusten bij JVCKENWOOD of haar licentiegevers.

Je kan de informatie op de JVCKENWOOD-websites raadplegen voor persoonlijk, niet commercieel gebruik. Voor ander gebruik van de JVCKENWOOD-websites, waaronder vermenigvuldiging of openbaarmaking is voorafgaande schriftelijke toestemming van JVCKENWOOD of haar licentiegevers vereist.

Rechtskeuze
Op het gebruik van de websites van JVCKENWOOD is Nederlands recht van toepassing. Alle eventuele geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

Vragen
Heb je nog vragen neem dan contact met ons op;

JVCKENWOOD Europe B.V.
Rendementsweg 20 B-9
3641 SL  Mijdrecht
The Netherlands
+31 (0) 297 - 519 900

info@nl.jvckenwood.com